Davet


Değerli meslektaşlarımız ve Geriatri alanına gönül veren tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız,


Dünya genelindeki COVID-19 pandemisi nedeniyle, Akademik Geriatri Kongresi 2020 ve 2021 yıllarında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.


Bu yıl iki yıllık bir aradan sonra, 4. Uluslararası ve 15. Akademik Geriatri Kongresi 14- 18 Eylül 2022 tarihlerinde İzmir’de yüz yüze yapılacaktır. Ülkemizde yaşlı nüfus, her geçen yıl artmakta ve interdisipliner yaklaşımın önemi belirginleşmektedir. Uluslararası nitelikte olan kongremize alanlarında uzman olan değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılarımız katılacaktır. Bu yılki kongremizde; “Araştırma Planlama ve Makale Yazımı Kursu”, “Klinik Nütrisyon Kursu”, “Yara Bakımı Okulu” olarak 3 kurs düzenlenecektir. Geriatri alanında sık karşılaşılan sorunlara; Geriatri alanında çalışan tüm hekimlerin, huzurevi ve bakımevi dahil tüm çalışanlarının sık karşılaştığı problemlere interdisipliner bakış açısıyla vaka örnekleri üzerinden cevap aranacaktır. Ayrıca, COVID-19 tedavisinde son gelişmeler ve aşılar, sarkopeni tanısında son gelişmeler ve ultrasonografi, yaşlıda kronik hastalıkların tedavisi, yaşam sonu kavramının hukuki karşılığı, geronteknoloji, vitamin ve mineral kullanımı, geriatrik sendromlar gibi konu başlıkları kongremizin konuları arasında olacaktır. Çok sayıda alanında yetkin konuşmacının katılacağı konferans, panel ve uydu sempozyumlar gerçekleştirilecektir.


Sizleri ve klinik çalışmalarınızı, klinik pratiğiniz sırasında karşılaştığınız eğitici olguların bilime katkısı nedeniyle çok değerli olarak görüyoruz. Bu nedenle bilimsel programda yer vermek üzere sözlü ve poster bildirileri göndermeniz için davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası nitelikte olacak olan bu bildirilerin kongremiz bilimsel içeriğine katkısı nedeniyle şimdiden teşekkür ediyoruz. Yaşlı sağlığı ile ilgilenen başta geriatristler olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri ve uzmanları, nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi uzmanları, hemşireler, fizyoterapistler, ergoterapistler, diyetisyenler ve sosyal hizmet uzmanları ile huzurevi ve bakım evi, palyatif bakım merkezi çalışanları ve yöneticilerinin kongremize katılımlarından mutluluk duyacağız. Organizasyon komitesi olarak, siz değerli katılımcılarımıza kaliteli bir bilimsel program sunmak arzusundayız.


Kongremizde hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.


Saygılarımla,


  •  Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

    Kongre Başkanı

 Erken Kayıt Son Tarihi:

20 Haziran 2022

 Bildiri Gönderim Son Tarihi:

19 Ağustos 2022, 23:59